Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1972 roku w celu konsolidacji środowiska naukowego w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz koordynacji działań dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Członkowie Komitetów są wybierani co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej. W ich skład wchodzą również Członkowie PAN. Pierwszym przewodniczącym Komitetu do 2007 roku był Prof. Maciej Nałęcz, następnie w latach 2007-2011 funkcję tą piastował Prof. Andrzej Weryński, a od 2011 roku Komitetowi przewodniczy Prof. Roman Maniewski.


Zebranie plenarne kadencji 2016/2020 w dniu 28 listopada 2017 r.

Wysłuchano wykładu  prof. dr hab. Marka Langnera z Politechniki Wrocławskiej na temat: "Wdrażanie technologii kierowanych nośników leków” , po czym odbyła się dyskusja.

Dokonano podsumowania 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, która została zorganizowana przez Komitet BiIB w Krakowie w dniach 20-22 września 2017 r.

Następnie omówiono sprawy związane z bieżącą działalnością Komisji i Zespołu Komitetu.

Prof W. Torbicz poinformował, że osiągnięty został półmetek – 5 tomów zostało już wydanych. Został złożony wniosek o finansowanie kolejnego tomu dotyczącego sztucznych narządów wewnętrznych. Prof. J. Waniewski poinformował, iż prace nad tomem 1 Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych są w fazie końcowej i tom zostanie wydany zgodnie z planem.

Ukazał się tom 4. monografii Inżynieria Biomedyczna - Biomateriały

Zespół Redakcyjny Monografii

redaktor:   Władysław Torbicz
z-cy Redaktora:  Roman Maniewski i Adam Liebert
sekretarz:   Ludomira Granicka
redaktorzy tomu: Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak
objętość:   880 str.
ISBN   978-83-7837-054-3

 

W dniu 28 listopada 2017 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN odbyło się posiedzenie Komitetu.

Obradom przewodniczył Prof. Jacek Waniewski.
Podczas obrad prof. dr hab. Marek Langner przedstawił wykład pt. „Wdrażanie technologii kierowanych nośników leków”.
Podsumowano 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, która odbyła się w Krakowie w dniach 20-22 września 2017r.

Stanowisko grupy „Polska Inżynieria Biomedyczna” na 21. Pikniku Naukowym cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i zapraszamy za rok!

W dniu 16.05.2017 odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Obradom Przewodniczył Prof. Roman Maniewski -  przewodniczący Komitetu

 

W dniu 22.11.2016 r. odbyło się posiedzenie rozszerzonego prezydium Komitetu w składzie: Roman Maniewski – przewodniczący, dr hab. Adam Gacek, prof. Marek Gzik, prof. Tadeusz Pałko, prof. Ewa Piętka, prof. Władysław Torbicz, dr hab. Ludomira Granicka – sekretarz.

W dniu 27.09.2016 r. odbyło się trzecie plenarne posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016-2020.

Obradom przewodniczył Prof. Roman Maniewski – przewodniczący Komitetu.

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się 2 posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w kadencji 2016-2020.
Obradom przewodniczył prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.

W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu w składzie: prof. Roman Maniewski - przewodniczący, prof. Piotr Augustyniak, dr. hab. Adam Gacek, prof. Marek Gzik, prof. Tadeusz Pałko, prof. Ewa Piętka, prof. Władysław Torbicz, prof. Jacek Waniewski, dr hab. Ludomira Granicka – sekretarz.

W dniu 16 października 2015 r. odbyło się 9. posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
w kadencji 2011-2014.
Obradom przewodniczył prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.