Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1972 roku w celu konsolidacji środowiska naukowego w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz koordynacji działań dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Członkowie Komitetów są wybierani co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej. W ich skład wchodzą również Członkowie PAN. Pierwszym przewodniczącym Komitetu do 2007 roku był Prof. Maciej Nałęcz, następnie w latach 2007-2011 funkcję tą piastował Prof. Andrzej Weryński, a od 2011 roku Komitetowi przewodniczy Prof. Roman Maniewski.


W dniu 18 maja 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Podczas posiedzenia omawiano plany dotyczące  działalności Komitetu,  organizacji XXI Konferencji Krajowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna w 2019 roku.

Wysłuchano wykładu prof. dr hab. inż. Tomasza Topolińskiego, Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na temat: "Rozwój Inżynierii Biomedycznej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy".

 

Protokół z Zebrania

 

 

W dniu 20 listopada 2018 r.  o godz. 11.00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Obradom przewodniczyć będzie prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.

Proponowany porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku dziennego.
 2. Wykład naukowy
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia Komitetu.
 4. Przegląd bieżącej działalności oraz omówienie wyników tegorocznych prac:
  - Komisji ds. Edukacji w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
  - Komisji ds. Wdrożeń Osiągnięć Praktycznych Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
  - Komisji ds. Promocji i Popularyzacji Osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
  - Zespołu ds. Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna - Podstawy i Zastosowania”,
 5. Informacje o przygotowaniach do XIX Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Zielonej Górze w 2019 roku,
 6. Wyniki oceny działalności Komitetu,
 7. Informacje bieżące.
 8. Wolne wnioski

Ukazał się Tom 1 Monografii „Inżynieria Biomedyczna Podstawy i Zastosowania”

         

Tom 1. Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych

redaktor Monografii :  Władysław Torbicz

redaktorzy tomu :  Krzysztof Cieślicki, Tomasz Lipniacki, Jacek Waniewski

z-cy Redaktora: Roman Maniewski i Adam Liebert
sekretarz: Ludomira Granicka

objętość :  602 str. ISBN  978-83-7837-055-0

 

W dniu 15 maja 2018 r.  o godz. 11.00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Obradom przewodniczyć będzie prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie porządku dziennego.
 2. Wykład prof. dr hab Tomasza Topolińskiego, Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na temat: "Rozwój Inżynierii Biomedycznej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy". 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu.
 4. Informacje i uzgodnienia dotyczące organizacji XXI Konfrencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna w 2019 roku.
 5. Omówienie planów działalności Komisji Komitetu w 2018 roku:
  - Komisji ds. Edukacji w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej;
  - Komisji ds. Wdrożeń Osiągnięć Praktycznych Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej;
  - Komisji ds. Promocjii i Popularyzacji Osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.
 6. Informacje o działalności Zespołu ds. Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna- Podstawy i Zastosowania”.
 7. Dyskusja dotycząca problemów finansowania działalnosci w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.
 8. Informacje bieżące.
 9. Wolne wnioski

Zebranie plenarne kadencji 2016/2020 w dniu 28 listopada 2017 r.

Wysłuchano wykładu  prof. dr hab. Marka Langnera z Politechniki Wrocławskiej na temat: "Wdrażanie technologii kierowanych nośników leków” , po czym odbyła się dyskusja.

Dokonano podsumowania 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, która została zorganizowana przez Komitet BiIB w Krakowie w dniach 20-22 września 2017 r.

Ukazał się Tom 4 Monografii „Inżynieria Biomedyczna Podstawy i Zastosowania”

Tom 4 Biomateriały

Zespół Redakcyjny

Redaktor monografii:   Władysław Torbicz

z-cy Redaktora:  Roman Maniewski i Adam Liebert
sekretarz:   Ludomira Granicka

redaktorzy tomu: Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak

objętość:   880 str.
ISBN   978-83-7837-054-3

 

Posiedzenie Komitetu w dniu 28 listopada 2017 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Przewodniczący obrad Prof. Jacek Waniewski.

Stanowisko grupy „Polska Inżynieria Biomedyczna” na 21. Pikniku Naukowym cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i zapraszamy za rok!

W dniu 16.05.2017 odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Obradom Przewodniczył Prof. Roman Maniewski -  przewodniczący Komitetu

 

W dniu 22.11.2016 r. odbyło się posiedzenie rozszerzonego prezydium Komitetu w składzie: Roman Maniewski – przewodniczący, dr hab. Adam Gacek, prof. Marek Gzik, prof. Tadeusz Pałko, prof. Ewa Piętka, prof. Władysław Torbicz, dr hab. Ludomira Granicka – sekretarz.