Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1972 roku w celu konsolidacji środowiska naukowego w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz koordynacji działań dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Członkowie Komitetów są wybierani co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej. W ich skład wchodzą również Członkowie PAN. Pierwszym przewodniczącym Komitetu do 2007 roku był Prof. Maciej Nałęcz, następnie w latach 2007-2011 funkcję tą piastował Prof. Andrzej Weryński, a od 2011 roku Komitetowi przewodniczy Prof. Roman Maniewski.


Zapraszamy do udziału w XXII Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej organizowanej przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 maja 2021 roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) konferencja odbędzie się zdalnie.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca 2021.

Zgłoszenia oraz więcej szczegółów na stronie konferencji.

W dniu 27.11.2020r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w kadencji 2020-2023. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym.

Dokonano wyboru jednego nowego członka Komitetu, Prof. dr hab. inż. Pawła Strumiłło.

Komitet dyskutował na temat planu swojej działalności i na drodze głosowania przyjął plan pracy.

Poruszony został również temat programu strategicznego w obszarze inżynierii biomedycznej oraz pozycji tejże dyscypliny w ramach Narodowego Centrum Nauki.

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w dniu 14 listopada 2020 roku ŚP prof. dr hab. inż. Jana Chłopka. 

Kierownika Katedry Biomateriałów i Kompozytów, byłego Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, wieloletniego nauczyciela akademickiego, naukowca, wspaniałego Człowieka, Mistrza i Nauczyciela wielu pokoleń studentów i kadry naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Profesor Jan Chłopek był również osobą bardzo zasłużoną dla inżynierii biomedycznej w Polsce. Kierował ogólnopolskim zespołem złożonym z przedstawicieli nauk technicznych i medycznych, który opracował standardy nauczania dla kierunku inżynieria biomedyczna. Jako Pełnomocnik Rektora AGH koordynował prace nad opracowaniem programu nauczania dla tego kierunku na AGH i był współzałożycielem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 na Cmentarzu Batowickim (Prądnik Czerwony) w Krakowie. 

Wirtualna księga kondolencyjna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapraszamy do udziału w seminarium IEEE EMBS Grand Challenges Forum COVID19. 

Tematyka konferencji to działania związane z COVID-19: opieka medyczna, badania przesiewowe, śledzenie i terapia. 

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 12-15 listopada 2020 r.. 

Więcej informacji na stronie seminarium.

Zapraszamy do udziału w konferencji IEEE Engineering in Medicine and Biology Society International Student Conference organizowanej wspólnie przez studentów Politechniki Śląskiej oraz AGH w Krakowie. 

Tematyka konferencji to m. in. telemedycyna, przetwarzanie obrazów medycznych, bioinformatyka, biomechanika i bionika. 

Konferencja zostanie przeprowadzona zdalnie w dniach 11-12 grudnia 2020 r.. 

Więcej informacji na stronie konferencji i Facebooku. 

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w dniu 17 października 2020 roku ŚP płk dr inż. Franciszka Wojciecha Skibniewskiego.

Wybitnego specjalistę z zakresu monitorowania aktywności psychofizjologicznej pilotów, wieloletniego członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, inicjatora i aktywnego uczestnika programów badawczych realizowanych przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, szlachetnego, życzliwego ludziom Człowieka.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Kongres Zdrowie Polaków 2020 odbywa się w dniach 26 – 27 października 2020, w trybie on-line.

W trakcie Kongresu planowana jest sesja poświęcona rozwiązaniom z obszaru inżynierii biomedycznej do zastosowania w czasie pandemii:

26 października 2020 (poniedziałek)
PDE-09 Kanał 4 19:00–20:00

Panel dyskusyjny ekspertów: Rozwiązania z obszaru inżynierii biomedycznej do zastosowania w czasie pandemii

PDE-09/A prof. Marek Gzik: Autonomiczne roboty w szpitalach zakaźnych
PDE-09/B dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek i dr hab. inż. Jacek Rumiński: Obrazowanie termiczne w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
PDE-09/C dr inż. Krzysztof Zieliński: Ventil – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc w walce z problemem niedoboru respiratorów podczas pandemii COVID-19
PDE-09/D dr hab. inż. Piotr Szymczyk: System profilaktyki i kontroli zakażeń o wysokiej zaraźliwości w placówkach opiekuńczych
PDE-09/E dr inż. Monika Kurpas, dr inż. Roman Jaksik i prof. Marek Kimmel: Ewolucja genomów koronawirusów

 

Całość programu uzupełnią specjalistyczne wykłady konsultantów krajowych w kilkudziesięciu dziedzinach medycyny i wybitnych autorytetów. Celem wszystkich wystąpień jest w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19.

W dniu 23.06.2020r. odbyło się drugie posiedzenie komitetu w kadencji 2020-2023. Obrady przeprowadzono w trybie zdalnym. Dokonano wyboru 6 członków Komitetu (skład Komitetu). Komitet uformował składy Komisji ds. Badań podstawowych (pod kierunkiem prof. Doroty Pijanowskiej), Komisji ds. Badań stosowanych i wdrożeń (pod kierunkiem prof. Piotra Augustyniaka) oraz Komisji ds. Edukacji (pod kierunkiem prof. Zbigniewa Paszendy). Komitet powołał także dwa zespoły robocze: ds. organizacji konferencji EMBS (pod kierunkiem prof. Ewarysta Tkacza) oraz ds. Monografii Inżynieria Biomedyczna. Komitet przyjął regulamin swojego działania i dyskutował nad kierunkami działań, które podejmowane będą w czasie kadencji.

W imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk  wyraża podziękowanie wszystkim zespołom lekarzy i inżynierów zaangażowanym w rozwój i szybkie wdrożenie do praktyki medycznej rozwiązań technicznych, mających na celu przyspieszenie diagnostyki i poprawę efektywności metod terapeutycznych stosowanych w walce z epidemią COVID-19, a także usprawnienie opieki medycznej z zastosowaniem narzędzi telemedycyny. Znaczenie rozwiązań technicznych, rozwijanych na potrzeby systemu ochrony zdrowia przez inżynierów biomedycznych i biocybernetyków, jest szczególnie widoczne w okresach podwyższonego zagrożenia, takich jak obecna epidemia.

Skala pandemii oraz to, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia w każdym dotkniętym nią kraju, powinna uświadomić osobom podejmującym decyzje o finansowaniu nauki, niezależnie od ich politycznej afiliacji, jak ważne jest rozwijanie nowych technicznych narzędzi medycznych, zwłaszcza tych pozwalających na diagnostykę i lecznictwo zdalne. Bez długoterminowych i planowych inwestycji w ten obszar nauki nie będziemy mogli dobrze przygotować się na podobne zagrożenia, które niewątpliwie będą pojawiać się w nadchodzących dekadach. W związku z tym, działając w imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce i na rzecz rozwoju dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna, Komitet apeluje do władz państwowych o całościową dbałość o warunki rozwoju nauki w naszym kraju oraz szczególną opiekę nad interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi prowadzonymi w zakresie inżynierii biomedycznej. Komitet wyraża przekonanie, że tego typu badania i prace istotnie wpływają na zdrowotność społeczeństwa i poziom usług medycznych oraz kreują lepszą perspektywę istotnych sukcesów polskiej gospodarki i zatrudnienia kształconym w 11 polskich uczelniach wysokiej klasy specjalistom w zakresie inżynierii biomedycznej. Komitet zwraca się do Rządu RP o ustanowienie programu strategicznego nakierowanego na rozwój inżynierii biomedycznej i służy wiedzą ekspercką w określaniu konkretnych kierunków badań w tym obszarze. Komitet ponawia również swój apel o wydzielenie w Narodowym Centrum Nauki panelu poświęconego ocenie wniosków projektowych z obszaru biocybernetyki i inżynierii biomedycznej i przypomina, że w chwili obecnej wciąż zdarza się, że projekty z tego obszaru badawczego są eliminowane z oceny z powodu ich niedopasowania do tematyki panelu.

Uchwała nr 2/2020 Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 29. maja 2020 r.

W imieniu środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce - naukowców zajmujących się rozwojem i wprowadzaniem do praktyki klinicznej technicznych rozwiązań pozwalających na usprawnienie diagnostyki i terapii medycznej - Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk kieruje wyrazy szacunku i solidarności do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych zaangażowanych w zapobieganie rozwojowi epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz diagnostykę i terapię pacjentów chorych na Covid19. Państwa codzienne, osobiste zaangażowanie i poświęcenie wpływa istotnie na ograniczenie skali epidemii. Ponosicie Państwo ryzyko utraty zdrowia i życia i Państwa odwaga godna jest najwyższego uznania i wymaga docenienia przez całe społeczeństwo. Komitet wyraża głęboką dezaprobatę dla pojawiających się postaw nacechowanych niechęcią i wolą wykluczenia społecznego przedstawicieli zawodów medycznych, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych kontaktują się z osobami zakażonymi wirusem.

Uchwała nr 1/2020 Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk z dnia 29. maja 2020 r.