Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk został utworzony w 1972 roku w celu konsolidacji środowiska naukowego w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz koordynacji działań dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Członkowie Komitetów są wybierani co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej. W ich skład wchodzą również Członkowie PAN. Pierwszym przewodniczącym Komitetu do 2007 roku był Prof. Maciej Nałęcz, następnie w latach 2007-2011 funkcję tą piastował Prof. Andrzej Weryński, a od 2011 roku Komitetowi przewodniczy Prof. Roman Maniewski.


Stanowisko grupy „Polska Inżynieria Biomedyczna” na 21. Pikniku Naukowym cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i zapraszamy za rok!

W dniu 16.05.2017 odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Obradom Przewodniczył Prof. Roman Maniewski -  przewodniczący Komitetu

 

W dniu 22.11.2016 r. odbyło się posiedzenie rozszerzonego prezydium Komitetu w składzie: Roman Maniewski – przewodniczący, dr hab. Adam Gacek, prof. Marek Gzik, prof. Tadeusz Pałko, prof. Ewa Piętka, prof. Władysław Torbicz, dr hab. Ludomira Granicka – sekretarz.

W dniu 27.09.2016 r. odbyło się trzecie plenarne posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016-2020.

Obradom przewodniczył Prof. Roman Maniewski – przewodniczący Komitetu.

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się 2 posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w kadencji 2016-2020.
Obradom przewodniczył prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.

W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu w składzie: prof. Roman Maniewski - przewodniczący, prof. Piotr Augustyniak, dr. hab. Adam Gacek, prof. Marek Gzik, prof. Tadeusz Pałko, prof. Ewa Piętka, prof. Władysław Torbicz, prof. Jacek Waniewski, dr hab. Ludomira Granicka – sekretarz.

W dniu 16 października 2015 r. odbyło się 9. posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
w kadencji 2011-2014.
Obradom przewodniczył prof. Roman Maniewski - przewodniczący Komitetu.

W dniu 21 stycznia 2016r. odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Komitetu BiIB PAN nowej kadencji 2016-2020. Wręczono nominacje członkom, przeprowadzono wybory Przewodniczącego, Prezydium Komitetu i Przewodniczących Komisji i Zespołu.

Tom 3 Inżynieria BiomedycznaUkazał się tom 3. monografii Inżynieria Biomedyczna - Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna.

Zespół Redakcyjny Monografii
redaktor:   Władysław Torbicz
z-cy Redaktora:   Roman Maniewski i Adam Liebert
sekretarz:   Dorota G. Pijanowska

redaktorzy tomu: Marek Gzik, Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Marek Pawlikowski, Michał Wychowański

objętość:   880 str.

ISBN   978-83-7837-045-1

 

W dniu 30 września 2015 w IBIB PAN odbyło się posiedzenie Prezydium Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w składzie:

  • Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski - przewodniczący
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
  • Prof. dr hab. n. med. Janusz Komender
  • Prof. nadzw. dr hab. inż. Dorota Pijanowska – sekretarz